Preekbesprekingen

Serie: Paules brief aan de Galaten

Serie: gelijkenissen van Jezus

Serie: Ezechiël

Serie: christelijk leven

Serie 40 dagen tijd: Wie is Jezus?

Serie 40 dagen tijd: Wie is Jezus?

Vrouwen in het Johannesevangelie

Het leven van koning David

40 dagen tijd

Jezus door de ogen van Lucas

Kerk zijn in deze tijd

40 dagen hier & nu

Bij het 40 dagen hier & nu project is ook materiaal voor de kringen gemaakt. Als de eerste twee preken in de serie gehouden zijn (over ‘erop uitgaan’ en ‘tot een zegen zijn’) kun je daar als kring of klein groepje verder over nadenken.

Jezus en…

In januari en februari preken de dominees Arnout Francke, Bart Noort en Jasper Klapwijk elke zondag over een actueel thema. Dat thema wordt belicht vanuit de evangeliën. Naam van de serie: Jezus en… Niet alleen zijn deze preken zoals gewoonlijk terug te kijken/luisteren, maar er is ook bij elke preek materiaal gemaakt om te helpen bij de bespreking van het onderwerp en de preek bijvoorbeeld in de kringen. Dat materiaal vind je hieronder

De namen van God

In veel culturen is je naam niet iets wat je hebt, maar wat je bent. Je naam bekendmaken is je kwetsbaar opstellen.

We zijn op 6 september gestart met een prekenserie over de namen van God. Wil je hier verder over doorpraten tijdens kring of preekbesprekingen, kun je hieronder het materiaal downloaden.

Overige preekbesprekingen