Aanmelden kerkdiensten

Geen Evenementen

Let op: mensen met een taak in de dienst (zie toelichting hieronder) melden zich aan via deze link.
Heb je problemen met aanmelden? Kijk hier wat je kunt doen.

In verband met de lockdown is er bij de zondagse kerkdiensten tot 19 januari helaas geen aanwezigheid mogelijk. Zie voor meer informatie het meest recente bericht van de kerkraad

Uitleg

Elders op deze site kunt u lezen over de aanpassingen die worden gedaan in en om de kerkdienst (let op: deels achterhaald) i.v.m. het Corona-virus. Een van die aanpassingen is dat het nodig is om u aan te melden voordat u een kerkdienst bezoekt.

Regiovoorrang

Per kerkdienst hebben twee regio’s voorrang. Zij kunnen zich aanmelden vanaf twee weken vooraf. Dit geldt ook voor gasten. Op vrijdag 16:00 uur gaat de inschrijving ook open voor leden uit andere regio’s (mits er nog vrije plaatsen zijn). (Lees hier meer over de regiovoorrang.)

De aanmelding sluit op zaterdag om 16:00 uur (of eerder wanneer alle 30 plaatsen bezet zijn). Vanaf dat moment verdwijnen automatisch alle mogelijkheden tot aanmelding. Mocht u niet in de kerk aanwezig kunnen zijn, nodigen we u van harte uit om de kerkdienst mee te vieren via de live-uitzending (video en audio) op internet.

Wie hoeven zich niet aan te melden?

Kinderen onder de 13 jaar tellen niet mee voor het maximum van 30 personen, en hoeven dus niet te worden aangemeld.

Mensen die een specifieke rol hebben in de dienst tellen eveneens niet mee voor het maximum van 30 mensen. Om een complete registratie te hebben van alle aanwezigen is het echter wel belangrijk dat zij zich aanmelden. Hiervoor is een aparte aanmeldpagina te vinden via de volgende link: Aanmeldpagina mensen met een taak.

Het gaat om de volgende taken: voorganger, ouderling van dienst, bijbellezer, zangers en muzikanten, geluids- en beamtechnici, koster en 1,5,-coördinator, degene die het kindermoment verzorgt, en een lid van het pastoraal t.b.v. gebedsmoment, en diakenen in geval van avondmaal.

Na uw aanmelding

Na aanmelding ontvangt u direct een bevestiging per e-mail, en is uw plaats in de kerkdienst gereserveerd. In deze e-mail vindt u tevens meer uitleg over de maatregelen die rond de diensten worden genomen vanwege het Corona-virus (1,5 meter afstand, hygiëne, etc.). We houden ons hierbij aan de richtlijnen van het RIVM. Lees de instructies goed voordat u naar de kerk vertrekt.

Als u vragen heeft, of graag hulp wilt bij het aanmelden, kunt u contact opnemen met de voorzitter van de 1,5 meter-commissie. Dat is Deborah Stam-Lassche en zij is te bereiken via 06-15386108 en aanmelden@ichthuskerkdenhaag.nl. We hopen u snel te ontmoeten in de Ichthuskerk!

Powered by Events Manager