Samen op weg naar Pasen

We gaan samen op weg naar Pasen. In de Ichthuskerk doen we dat aan de hand van het thema ‘Beloofd land in zicht’. Tijdens deze veertigdagenserie lezen we verschillende teksten uit het Oude en Nieuwe Testament over Pasen als feest van bevrijding en als beginpunt van de reis naar de nieuwe wereld, die Lees meer…

Nadenken over vasten

De vastentijd komt er weer aan. Deze tijd, ook wel de 40-dagentijd genoemd, loopt van woensdag 2 maart tot eerste paasdag op 17 april is de vastentijd, of 40 dagentijd. Dat is de periode van het kerkelijk jaar waarin we ons voorbereiden op Goede Vrijdag en Pasen. Vanouds is vasten Lees meer…