Wat voor kerk zijn wij?

Thuiskomen

Wij zijn een kerk waar leden zich thuis voelen en geaccepteerd voelen, door Jezus en door elkaar. Samen willen we het evangelie steeds beter leren begrijpen, niet alleen de leer, maar ook de uitwerking daarvan. We kunnen volledig onszelf zijn, ook in al onze fouten en gebreken, maar mogen tegelijkertijd uitzien naar een leven dat steeds verandert naar het voorbeeld van Jezus.

Elkaar opbouwen

Wij zijn een kerk waar de gemeenteleden elkaar opbouwen. Want we zijn allemaal ambtsdrager en hebben allemaal de Geest ontvangen. Pastoraat en diaconaal aan gemeenteleden gebeurt eerst en vooral door gemeenteleden zelf; Predikant en kerkenraad helpen de gemeenteleden hiervoor toe te rusten en hen daarin voor te gaan.

Geloof uitdragen

We staan middenin de samenleving en in de stad Den Haag/Scheveningen. We zijn een gemeenschap en hebben het goed met elkaar, maar beseffen dat het mooie en het goede van het evangelie overal mag stralen. Kerk, kleine groepen en gemeenteleden zijn verworteld in de samenleving als een vatenstelsel waar bloed door stroomt en de voedingsstoffen uit de Bron afgeeft aan onze omgeving.

Je geloof delen
Aandacht voor ouderen

Alpha-cursus
Delen van je rijkdom

Het Evangelie centraal

Het evangelie staat in alles centraal.

  • Jezus is onze Redder en bepaalt onze identiteit. Identiteit in Christus is dat wij onszelf zien als geliefd kind van God. Als Jezus onze identiteit bepaalt kunnen we ook alleen bij hem terecht met al onze persoonlijke en levensvragen. Deze overtuiging bepaalt uiteindelijk hoe wij ons werk doen in gezin, maatschappij en kerk.
  • Jezus is onze Heer en bepaalt ons beleid. Jezus die het ‘beleid’ bepaalt, geeft aan dat we steeds beter willen begrijpen en handelen naar wat Jezus wil in deze wereld. We leven vanuit het besef dat Jezus niet alleen is gekomen om onze plaats in de hemel veilig te stellen, maar dat Jezus’ wil ook in Den Haag mag geschieden.

Deze God loven en prijzen wij in al onze bijeenkomsten en in alles wat we doen.