Instructies kerkbezoek

Binnenkort hopen we u weer in de kerk te mogen verwelkomen. Om te zorgen dat de viering veilig verloopt, binnen de richtlijnen van het RIVM, zijn er maatregelen genomen.

Elders op deze website leest u over de aanpassingen die worden gedaan in en om de kerkdiensten vanaf 5 juli (bijvoorbeeld dat we helaas nog niet samen kunnen zingen). Inmiddels zijn er meer aanpassingen gemaakt.

Hieronder staat meer informatie over de praktische gang van zaken rondom de kerkgang. Leest u onderstaande instructies goed door voordat u de kerk bezoekt. U kunt daarnaast ook de filmpjes onderaan bekijken om een concreet beeld te krijgen.

Voor u vertrekt naar de kerk:

 • Als u gezondheidsklachten heeft (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts) is het de bedoeling dat u niet naar de kerk komt.
 • Om te voorkomen dat we aan de deur mensen moeten weigeren, kunt u alleen de kerkdienst bezoeken als u zich vooraf hebt aangemeld.
 • Gaat u voordat u naar de kerk vertrekt thuis naar het toilet. In de kerk is alleen voor noodgevallen het toilet achter de zijbeuk beschikbaar. De toiletten beneden zijn niet in gebruik (behalve voor de kinderkring).

Logistieke gang van zaken bij de kerk:

 • Als u bij de kerk aankomt, wordt u op het kerkplein ontvangen door de welkomstcommissie en door coördinatoren (mensen van de 1,5 meter-commissie en andere vrijwilligers) die helpen om de kerkdiensten logistiek in goede banen te leiden. We verzoeken u om altijd de aanwijzingen van de coördinatoren op te volgen. U kent hen herkennen aan een gele aanvoerdersband. 🙂
 • De kerk is verdeeld in zitvakken. Op het kerkplein kiest u in welk vak u plaats wilt nemen, en volgt u de juiste route naar dat vak. De routes staan aangegeven met bordjes.
 • De coördinatoren op het kerkplein helpen u hier graag bij. Het kan ook voorkomen dat zij u vragen een andere looproute/vak te kiezen, bijvoorbeeld omdat een vak al vol is.
 • In lijn met een ander dringend landelijk advies vragen we iedereen om een mondkapje te dragen bij het in- en uitgaan van de kerk, en eventuele loopbewegingen tussendoor. Op de plek mag het mondkapje af. Er zijn in het geval van nood mondkapjes ter plekke beschikbaar.
 • Zodra u de kerk betreedt passeert u handreinigers.
 • In de kerk is een deel van de rijen afgezet, zodat u mensen niet vlak voor of achter elkaar komen te zitten. De bedoeling is uiteraard dat u deze afzettingen met rust laat.
 • In de banken die wel open zijn, liggen objecten van 1,5m lengte. De bedoeling is dat u zo’n object meeneemt en naast uw gezin/huishouden op de bank legt, zodat het volgende gezin/huishouden automatisch op 1,5m afstand van u plaatsneemt.
 • Per (lange) bank is ongeveer plaats voor 3 personen/gezinnen/huishoudens, steeds met 1,5m tussenruimte.
 • Ook op de stoelen is het de bedoeling dat u anderhalve meter afstand houdt. De stoelen staan opgesteld om u hierbij te helpen. Het is toegestaan om de stoelen te verschuiven als de grootte van uw gezelschap daarom vraagt, maar de bedoeling is wel dat u steeds 1,5m afstand houdt tussen uw persoon/gezin/huishouden en anderen.
 • In de kerkzaal staan eveneens coördinatoren, die u kunnen helpen een geschikte zitplaats te kiezen. Zij houden ook in de gaten welke vakken vol zijn, en geven dat door aan de coördinatoren op het kerkplein.
 • Bij het verlaten van de kerk volgt u de omgekeerde route terug.

Kinderen:

Update 9 oktober 2020: vanwege het lage aantal toegestane bezoekers worden kinderkring en crèche weer tijdelijk opgeschort. Wel wordt er nagedacht over een systeem waarbij er periodiek wel diensten zijn met crèche en kinderkring. Informatie hierover volgt.

 • Heeft u kinderen die naar de crèche gaan? Brengt u deze, voordat u de kerk binnengaat buitenom naar de kinderkring: via de deur achterin de fietsenstalling naar de ingang op het schoolplein. Vervolgens kunt u door de koffieruimte lopen en voorbij de wc’s de trap omhoog nemen en de deur naar het kerkplein. Daar starten de looproutes naar de kerkzaal. Zie het filmpje hieronder.
 • Heeft u kinderen die naar de kinderkring gaan? Die mogen aan het begin van de dienst in de kerkzaal zitten, en hoeven daarbij geen 1,5m afstand te houden van anderen. Ze kunnen dus in de lege ‘1,5m tussenruimtes’ plaatsnemen tussen verschillende gezinnen/gezelschappen. Na de eerste liederen zullen de kinderen gezamenlijk de kerkzaal verlaten onder leiding van de kinderkringleiders. Het is niet de bedoeling dat u meeloopt, om te voorkomen dat u anderen moet passeren en het aantal loopbewegingen te beperken.
 • De kinderen blijven verder de gehele dienst beneden in de kinderkring, en komen dus niet terug in de kerkzaal. Er is in principe geen mogelijkheid om heen en weer te lopen tijdens de kerkdienst. Als u verwacht dat uw kind hier moeite mee heeft, overweeg dan om thuis te blijven. De leiders van de kinderkring overleggen graag met u wat verstandig is.

Als u hierover vragen hebt, kunt u contact opnemen met de voorzitter van de 1,5 meter-commissie. Dat is Deborah Stam-Lassche en zij is te bereiken via 06-15386108 en aanmelden@ichthuskerkdenhaag.nl.

Looproutes en zitvakken:

Wc en uitgang tijdens de dienst:

Looproute om uw kind naar de crèche te brengen:
(Let op, deze route geldt dus niet meer voor de kinderkring. Kinderen voor de kinderkring mogen het begin van de dienst meemaken in de kerkzaal.)