Aanpassing kerkdiensten tweede golf

Gepubliceerd door Job op

Naar aanleiding van de recente communicatie vanuit de overheid, brengen we het maximum aantal bezoekers per kerkdienst helaas weer omlaag naar 30 personen. Dit betekent dat we alsnog wijzigingen moeten gaan aanbrengen in de manier van waarop we onze kerkdiensten organiseren. Daarnaast willen we ook, gezien het hoge aantal besmettingen in onze regio, kijken hoe we het zo veilig mogen kunnen houden.

Daarom is er in overleg met de kerkenraad voor de onderstaande aanpassingen gekozen. Lees deze goed door, zodat er op zondag geen verrassingen zijn. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, schroom dan niet om contact op te neme met de voorzitter van de 1,5metercommissie. Dat is Deborah Stam-Lassche en zij is te bereiken via 06-15386108 en aanmelden@ichthuskerkdenhaag.nl.

Maatregelen per 11 oktober:

1. Het maximum van 30 bezoekers wordt gehanteerd, ook al gaat het hier om een dringend advies en kan de overheid het niet afdwingen. We laten zien solidair te zijn en willen bijdragen aan een positieve beeldvorming.

2. Bij dit maximum worden kinderen onder de 13 niet meegerekend, in lijn met eerdere communicatie hierover. Op basis van overleg met de informatielijn van het RIVM worden ook niet degenen meegerekend met een noodzakelijke rol tijdens de kerkdienst (‘het personeel’). Hieronder verstaan wij vanaf nu:
· Dominee
· De gehele muzikale ondersteuning (band + organist + evt. zangers bij het orgel)
· Geluid- en beamteam
· Koster
· Lezer
· 1,5m coördinator
* Degene die het kindermoment verzorgt
* Lid pastoraal team t.b.v. gebedsmoment
* Ouderling van dienst
* In geval van avondmaal: diakenen
Deze mensen met een taak moeten zich wel aanmelden voor de dienst, via deze link: Aanmeldpagina mensen met een taak.

3. Zolang het maximum van 30 geldt wordt de Welkomcie opgeschort.

4. Mensen met een noodzakelijke rol (zie punt 2) moeten zich vanaf nu wel aanmelden via de site zodat we een beter overzicht hebben. Zij hoeven zich niet aan te melden via het reguliere systeem, zodat het niet van het maximum van 30 afgaat. Er zal hiervoor een aparte aanmeldroute worden gecreëerd. Deze is waarschijnlijk vanaf volgende week gereed. De mensen die het betreft worden hierover rechtstreeks nader geïnformeerd. Deze informatie zal ook later via de Ichthusmail gedeeld worden.

5. Kinderen onder de 13 hoeven niet aangemeld te worden, anders gaat dat in het systeem af van het maximum van 30.

6. Op zondag zal er een 1,5m coördinator bij de ingang staan, die iedereen welkom heet en de namen afstreept van de inschrijvingenlijst. Ook dit moet bijdragen aan een beter overzicht van wie er aanwezig zijn voor eventueel bron- en contactonderzoek van de GGD. Dit kan wat vertraging opleveren bij het ingaan van de kerk, dus kom iets eerder dan normaal.

7. Vanwege het maximum van 30 gaan we terug naar het regiosysteem: Vanaf volgende week zondag 18 oktober hanteren we weer het regiosysteem volgens de oude werkwijze: vrijdag tot 16u kunnen kerkleden uit de regio’s die aan de beurt zijn zich aanmelden. Daarna kunnen de overige vrije plekken gevuld worden door kerkleden uit de andere regio’s, tot zaterdag 16u.

8. Om de kerkzaal goed te vullen gebruiken we niet langer de zijbeuk.

9. In lijn met een ander dringend landelijk advies vragen we iedereen om een mondkapje te dragen bij het in- en uitgaan van de kerk, en eventuele loopbewegingen tussendoor. Op de plek mag het mondkapje af. Er zijn in het geval van nood mondkapjes ter plekke beschikbaar.

10. Vanwege het lage aantal toegestane bezoekers worden kinderkring en crèche weer tijdelijk opgeschort. Wel wordt er nagedacht over een systeem waarbij er periodiek wel diensten zijn met crèche en kinderkring. Informatie hierover volgt.

11. Alle overige zaken blijven zoals ze waren: we doen voorlopig niet aan gemeentezang en we blijven wel avondmaal vieren.

Dit bericht is een vervolg op de eerdere communicatie over aanpassingen in de kerkdiensten. Lees meer in het eerdere bericht daarover.

Categorieën: Nieuws