Lid worden

Je bent altijd welkom een keer op bezoek komen in de Ichthuskerk of je kunt ook gastlid worden. De mooiste manier om betrokken te raken bij de Ichthuskerk is echter het lidmaatschap van de kerk. Onze gemeente heeft op het moment ongeveer 300 leden. Hieronder lees je wat je als lid van de kerk kan verwachten en wat er van leden gevraagd wordt.

Wat bieden wij onze leden?

  • Wij beloven kerkdiensten te beleggen waar Gods grootheid en liefde centraal staan in de liederen, de preek en de gebeden, en waarin er ook gelegenheid is elkaar te ontmoeten.
  • Wij zorgen dat het voor iedereen mogelijk is om in een kleinere gemeenschap (huiskring) mee te draaien, waar je samen het geloof deelt, en samen leert wat het betekent Jezus te volgen
  • Wij willen elkaar stimuleren en toerusten om in Den Haag met woorden én daden ons geloof uit te dragen.
  • Wij voelen ons er voor verantwoordelijk elkaar te helpen en te stimuleren om het christelijk geloof in praktijk te brengen. Waar nodig willen we ons ook laten corrigeren.
  • Wij voelen ons ook verantwoordelijk voor elkaars wel en wee: we zullen op elkaar toezien en waar nodig en mogelijk elkaar aandacht geven en helpen.
  • We beloven leden te stimuleren en te helpen om vanuit hun passie en talenten betrokken te raken bij een passende en uitdagende taak binnen of buiten de gemeente.
  • Wij helpen hen die het geloof willen leren kennen met introductiecursussen in het geloof en indien gewenst met persoonlijke begeleiding.

Wat verwachten we van onze leden?

Van volwassen leden verwachten we, dat ze Jezus kennen als hun Heer en Verlosser, hem centraal willen stellen en willen volgen in heel hun leven. Dat ze samen met de anderen een gemeenschap willen vormen, dat houdt in:

  • Indien mogelijk wekelijks kerkbezoek en daarnaast meedraaien in een kring.
  • Bereidheid gaven en capaciteiten in te zetten voor de gemeente en voor het zichtbaar maken van de christelijke boodschap in de stad.
  • Bereidheid de gemeente financieel te steunen.

Wij beschouwen niet alleen volwassen gelovigen, maar ook hun kinderen als leden van de gemeenschap, en voelen ons samen voor hen verantwoordelijk. Als ze volwassen worden, dan wordt van hen de publieke keus gevraagd (openbare geloofsbelijdenis) of ze bij de gemeente willen blijven horen.

Lid worden? Mail dan naar onze predikant Jasper Klapwijk.

Gastlid worden

Wil je op regelmatige basis deelnemen aan activiteiten, maar heb je de geloofsbeslissing (nog) niet genomen of is een gewoon lidmaatschap om een andere reden nog een stap te ver? Dan kan je gastlid worden van onze kerk. Je wordt dan op de hoogte gehouden van alle activiteiten en kan bijvoorbeeld meedraaien in één van de huiskringen. Je kunt je aanmelden als gastlid door een mail te sturen naar onze predikant.