Aanmelden leden met een taak

Deze pagina is alleen voor het aanmelden van de mensen met een specifieke taak:

  • Voorganger
  • Ouderling van dienst
  • Bijbellezer
  • Bandleden
  • Organist en zangers bij het orgel
  • Geluids- en beamtechnici
  • Koster en 1,5meter-coördinator
  • Degene die het kindermoment verzorgt
  • Iemand van het pastoraal team t.b.v. gebedsmoment
  • In geval van avondmaal: diakenen (aanmelden onder ‘overig’)

Jullie tellen niet mee voor het maximum van 30 bezoekers per kerkdienst. Om een registratie te hebben van alle aanwezigen, is het echter wel belangrijk dat jullie je aanmelden via onderstaand formulier. Alvast bedankt!