Vanaf 5 juli weer kerkdiensten in de Ichthuskerk

Mededeling 7 oktober: n.a.v. recente communicatie vanuit de overheid worden er nieuwe aanpassingen gedaan aan de kerkdiensten. Hierover leest u later deze week meer op deze website.

Vanaf zondag 5 juli hopen we weer met fysieke kerkdiensten te beginnen. Dit is heel fijn, al zal dit nog wel met allerlei beperkingen gepaard gaan. De kerkenraad heeft een commissie in het leven geroepen om de kerkenraad te adviseren over hoe deze kerkdiensten georganiseerd kunnen worden, de ‘1,5 meter-commissie’.

Jasper heeft in de afgelopen Op de Hoogte al de hoofdlijnen gedeeld van we als commissie hebben bedacht over hoe de diensten ingericht kunnen worden. In overleg met de kerkenraad hierbij een herhaling daarvan, met enkele aanvullingen en toelichtingen. 

  • We houden ons aan de RIVM-richtlijnen. Daarover krijgt u van tevoren en op de zondag zelf bij de kerk instructies. Lees deze goed en tijdig. Het verzoek is om deze, ook al zijn ze soms vervelend en onpraktisch, wel op te volgen. We doen het samen!
  • Dit betekent ook dat u niet naar de kerkdienst mag als u Coronagerelateerde klachten heeft of als een van uw huisgenoten ernstige klachten heeft zoals koorts en/of benauwdheid. 
  • Vanaf 5 juli wordt er één fysieke dienst per zondag georganiseerd voor max 80 bezoekers, zodat we de 1,5 meter afstand kunnen waarborgen. De dienst start om de oorspronkelijke tijd van 10u.  
  • Deze dienst wordt ook live uitgezonden, zodat deze ook thuis mee te beleven is. 
  • Om het maximum aantal van 80 kerkbezoekers te handhaven, gaan we werken met een online inschrijving. Hiermee voorkomen we dat er meer dan 80 kerkbezoekers komen en we helaas genoodzaakt zijn mensen weg te sturen. 
  • Omdat we ons kunnen voorstellen dat er mensen zijn die bij het online inschrijven hulp kunnen gebruiken, zullen we voor hen ondersteuning regelen. Neem dan even contact op met de 1,5 meter-commissie (contactgegevens vindt u hieronder). 
  • Aanmelden is steeds mogelijk voor de eerstvolgende twee zondagen.
  • We gaan ook weer dopen en avondmaal vieren. Over deze speciale kerkdiensten volgt verdere informatie.    
  • We volgen het advies van het RIVM om, zo lang er nog geen duidelijkheid is over de mogelijke negatieve verspreidingseffecten van zingen, geen samenzang te organiseren in de diensten. 
  • Er zijn ook weer kinderkringen en crèche.

We kunnen ons voorstellen dat er ook na deze informatie nog vragen leven. Voor diverse onderwerpen hebben we een uitgebreidere onderbouwing, die als bijlage onderaan deze pagina te vinden is. Verder zal de informatie hierboven ook gedeeld worden tijdens het gebedsmoment op zondag. Zodra er nog meer duidelijk wordt, zal dit wederom in de Ichthusmail, tijdens het gebedsmoment en op de website gedeeld worden. 

Mocht u toch nog vragen en opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de 1,5 meter-commissie. Dat is Deborah Stam-Lassche (06-15386108 of aanmelden@ichthuskerkdenhaag.nl). 

Hartelijke groet namens de 1,5 meter-commissie,
Job Wieles, Sanne Wollin, Christian Brouwer en Deborah Stam-Lassche