Aanmelden kerkdiensten

Geen Evenementen

Let op: mensen met een taak in de dienst (zie toelichting hieronder) melden zich aan via deze link.
Heb je problemen met aanmelden? Kijk hier wat je kunt doen.

Aanmeldprocedure

De aanmelding sluit wanneer alle plaatsen bezet zijn. Vanaf dat moment verdwijnen automatisch alle mogelijkheden tot aanmelding. Mocht u niet in de kerk aanwezig kunnen zijn, nodigen we u van harte uit om de kerkdienst mee te vieren via de live-uitzending (video en audio) op internet.

Regiovoorrang is op dit moment niet van toepassing. (Regiovoorrang wil zeggen: per kerkdienst hebben twee regio’s voorrang. Zij kunnen zich aanmelden vanaf twee weken vooraf, evenals gasten. Op vrijdag 16:00 uur gaat de inschrijving ook open voor leden uit andere regio’s mits er nog vrije plaatsen zijn. Lees hier meer over de regiovoorrang.)

Wie hoeven zich niet aan te melden?

Kinderen onder de 13 jaar tellen niet mee voor het maximum aantal personen, en hoeven dus niet te worden aangemeld.

Mensen die een specifieke rol hebben in de dienst tellen eveneens niet mee voor het maximum aantal personen. Om een complete registratie te hebben van alle aanwezigen is het echter wel belangrijk dat zij zich aanmelden. Hiervoor is een aparte aanmeldpagina te vinden via de volgende link: Aanmeldpagina mensen met een taak.

Het gaat om de volgende taken: voorganger, ouderling van dienst, bijbellezer, zangers en muzikanten, geluids- en beamtechnici, koster en 1,5,-coördinator, degene die het kindermoment verzorgt, en een lid van het pastoraal t.b.v. gebedsmoment, en diakenen in geval van avondmaal.

Na uw aanmelding

Na aanmelding ontvangt u direct een bevestiging per e-mail, en is uw plaats in de kerkdienst gereserveerd. In deze e-mail vindt u tevens meer uitleg over de maatregelen die rond de diensten worden genomen vanwege het Corona-virus (1,5 meter afstand, hygiëne, etc.). We houden ons hierbij aan de richtlijnen van het RIVM. Lees de instructies goed voordat u naar de kerk vertrekt.

Als u vragen heeft, of graag hulp wilt bij het aanmelden, kunt u contact opnemen met de voorzitter van de 1,5 meter-commissie. Dat is Schelte van Deventer en hij is te bereiken via 06-30945554 en aanmelden@ichthuskerkdenhaag.nl. We hopen u snel te ontmoeten in de Ichthuskerk!

Powered by Events Manager