Stilte in de Stille week 11-15 april 2022

Gepubliceerd door Nelianneke op

We zoeken stilte in de Stille Week door elke avond een korte gebedsdienst te houden, een vesper. Een half uur van rust, luisteren, overwegen, kan helpen onze gedachten te richten op de kern van ons geloof: het bijzondere werk van Jezus Christus. Zo kunnen we Goede Vrijdag en Pasen met echte aandacht vieren.

Wat is een Vesper?

Een vesper is van oorsprong een getijdengebed, één van de vaste gebedsmomenten op de dag. Het woord betekent simpelweg ongeveer: bidden tegen het eind van de middag. De vespers beginnen daarom met een avondlied. Daarna volgen psalmen die als gebed worden gelezen of gezongen, een Bijbellezing, een kort gebed en nog 1 of 2 liederen; geen preek. Opvallend en belangrijk in de vespers zijn de stiltemomenten. Elk vesper begint met een stiltemoment, en na de Bijbellezingen is er weer een stiltemoment. Dit kan heel lang voelen. Als het went, brengt het rust.

Hoe werkt het?

Elke avond van maandag 11 tot en met vrijdag 15 april komen we om half acht (stipt) bij elkaar in de kerk en beginnen in stilte, om het stof in onze hersenen te laten neerdalen. Een voorlezer leidt ons rustig door het vesper. In de gelezen psalmen en gebeden komt vaak een hardop uitgesproken antwoord door de gemeente voor, dat dan op de beamer te lezen valt. De gebeden, lezingen, stiltemomenten en liederen volgen elkaar zonder aankondiging op. Het is dus een bijeenkomst zonder franje of uitbundigheid, verstilling en inkeer staan centraal.

Vanuit huis vesper bijwonen

Het is mooi als je iedere avond een vesper kunt bijwonen. Maar dat kan niet voor iedereen. De vespers worden daarom ook gestreamd via ons eigen YouTube kanaal. De liturgieën zijn van tevoren beschikbaar op onze website zodat je kunt meebidden en -zingen (en weet dat de verbinding niet is weggevallen als het lang stil is).

Liturgieën Vespers

Programma

Op maandag, dinsdag, woensdag is er een kort vesper van een half uur. Daarin lezen we over de betekenis van Jezus’ dood en de aanloop naar het verhaal van Goede Vrijdag.

 • Maandag 11 april Vesperdienst van 19:30 tot 20:00
  • Jezus’ werk als Hogepriester die een offer brengt, Hebreeën 9.
 • Dinsdag 12 april Vesperdienst van 19:30 tot 20:00
  • Hoe Jezus spreekt over de vrouw die super dure olie aan Hem spendeerde, Marcus 14.
 • Woensdag 13 april Vesperdienst van 19:30 tot 20:00
  • Jezus laat zien hoe je elkaar en Hem kunt dienen.
 • Donderdag 14 april Avondmaalsdienst om 19:30
  • Samen aan tafel: Hoe Jezus nog een keer at met zijn vrienden en we vieren ook zelf het Heilig Avondmaal. De dienst zal daarom dan dus ook iets langer duren dan een half uur.
 • Vrijdag 15 april om 19:30
  • Op Goede Vrijdag is de kerk mooi paars uitgelicht. We beginnen dan een sobere kerkdienst waarin het lijdensevangelie centraal zal staan. Aan het eind van die dienst verlaten we in stilte de kerk, waarbij ieder een kaarsje mag uitblazen op het kruis voorin de kerk.
 • Zondag 15 april Paasviering
  • Op Pasen vieren we dan uitbundig de opstanding van de Heer, Vanaf 8.30 uur paasontbijt, en de feestelijke paasdienst begint om 9.30 (!) uur.

Samengevat: 11-15 april dagelijks om 19:30 een korte gebedsdienst live in de Ichthuskerk en via YouTube. Welkom!

Voor vragen of opmerkingen jasklap@gmail.com.