Nieuwsberichten

Jaarplan 2020

Jaarplan 2020

In 2017 stelden we in de Ichthuskerk een nieuwe missie en visie vast. Inmiddels heeft de kerkenraad vanuit deze missie en visie het derde jaarplan vastgesteld, namelijk het jaarplan voor 2020. Eind 2019 bespraken alle kernteams hoe het jaar was…