Cursus ichthuskerk Morgenstond

Cursus Geloof en Natuurwetenschap

Op woensdag 6 en 27 september organiseert de Ichthuskerk in samenwerking met de Julianakerk en de Evangelische Gemeente Morgenstond (EGM) de cursus Geloof en Natuurwetenschap. Vragen die aan de orde komen tijdens de cursus: Is er een spanning tussen het christelijk geloof en de resultaten van de natuurwetenschap (bijvoorbeeld over Lees meer…

Introductieavonden

Wat voor soort kerk is de Ichthuskerk? Dat is de titel van drie introductieavonden die gehouden is voor nieuwe (gast)leden en bezoekers van de Ichthuskerk. De volgende vragen kwamen aan de orde: Wat voor kerk zijn wij en willen wij zijn als Ichthuskerk? Wat is onze identiteit? Wat betekent het dat we Lees meer…