Kerkdiensten na corona

Vanaf zondag 27 februari gelden ook in de Ichthuskerk geen coronabeperkingen meer: de 1,5 metermaatregel is afgeschaft, mondkapjes hoeven niet meer en het is niet meer nodig om voor de dienst in te schrijven. Wat wel weer mag is na de dienst samen koffiedrinken. Voor mensen voor wie dit toch iets Lees meer…

Nadenken over vasten

De vastentijd komt er weer aan. Deze tijd, ook wel de 40-dagentijd genoemd, loopt van woensdag 2 maart tot eerste paasdag op 17 april is de vastentijd, of 40 dagentijd. Dat is de periode van het kerkelijk jaar waarin we ons voorbereiden op Goede Vrijdag en Pasen. Vanouds is vasten Lees meer…