Vacature kerkelijk opbouwwerker

De Ichthuskerk in Scheveningen heeft als doel om God te dienen als gemeente en midden in de samenleving te staan. We zijn als kerk gezegend met leden die hun talenten willen inzetten in de gemeente. We proberen dit op een manier te doen die goed aansluit bij de tijd waarin wij leven. Binnen de gemeente is nagedacht hoe we taken beleggen en verdelen onder voorganger, kerkenraad en de gemeente. Daarnaast is er sinds mei 2022 een samenwerking overeengekomen met de Pax Christikerk – Den Haag waarbij onze voorganger Jasper Klapwijk 50% van zijn werktijd gedetacheerd wordt.

Vanuit deze beweging zijn wij nu op zoek naar een kerkelijk opbouwwerker die een roeping voelt om
bij te dragen aan de visie van de Ichthuskerk.

Wie zijn wij?

Wij zijn een christelijke gemeente in Scheveningen (Den Haag) en verbonden aan de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Wij zijn een kerk waar onze ca. 300 leden zich thuis- en geaccepteerd voelen. Samen willen we het evangelie steeds beter leren begrijpen, niet alleen de leer, maar ook de uitwerking daarvan. We kunnen volledig onszelf zijn, ook in al onze fouten en gebreken, maar mogen tegelijkertijd uitzien naar een leven dat steeds meer verandert naar het voorbeeld van Jezus.

Wij zijn een kerk waar de gemeenteleden elkaar opbouwen. Want we zijn allemaal ambtsdrager en hebben allemaal de Geest ontvangen. Pastoraat en diaconaat aan gemeenteleden gebeurt eerst en vooral door gemeenteleden zelf; predikant en kerkenraad helpen de gemeenteleden hiervoor toe te rusten en hen daarin voor te gaan.

We staan midden in de samenleving en in de stad Den Haag/Scheveningen. We zijn een gemeenschap en hebben het goed met elkaar, maar beseffen dat het mooie en het goede van het evangelie overal mag stralen. Kerk, kleine groepen en gemeenteleden zijn verworteld in de samenleving als een vatenstelsel waar bloed door stroomt en de voedingsstoffen uit de Bron afgeeft aan onze omgeving.

Wat ga jij doen?

Deze rol is nieuw binnen de Ichthuskerk. Wij realiseren ons dat de rol in de komende tijd een meer specifieke vorm zal aannemen, ook afhankelijk van de persoon die de rol zal vervullen.

Wij zoeken iemand die de leiding wil nemen in gemeenteopbouwende activiteiten. Het doel is om verbinding in de gemeenschap te ondersteunen, dit verder te versterken en aan te wakkeren. De predikant van onze gemeente richt zich vooral op de rol van voorganger/vertaler.

Onderlinge verbondenheid wordt door de gemeenteleden als belangrijk ervaren. De gevolgen die de coronamaatregelen hebben gehad voor het gemeenteleven, maken de aandacht daarvoor urgenter.

Een belangrijke pijler in het bouwen van de community is dat activiteiten binnen de gemeente – zowel in de erediensten als daarbuiten – worden gecoördineerd en op elkaar afgestemd. Het doel daarvan is dat de verwachtingen binnen de gemeente duidelijk(er) zijn vastgelegd waardoor binnen de gemeente meer eensgezindheid wordt ervaren, meer gesprek en verdieping plaatsvindt rondom een jaarthema (of verschillende thema’s) en voorkomen wordt dat taken ‘last minute’ nog moeten worden opgepakt en daardoor wellicht niet meer goed – kunnen – worden uitgevoerd. Ook is de verwachting dat de tijdige en effectieve coördinatie (ook van kleine taken) zal bijdragen aan de betrokkenheid van meer gemeenteleden.


Wij zien als gemeente de volgende taken voor deze rol:

 • Je neemt het voortouw in het opstellen en bewaken van het jaarprogramma van gemeentelijke activiteiten (erediensten, kinder- en jeugdwerk, cursussen, thema’s, kringen).
 • Je koppelt, stimuleert en motiveert gemeenteleden in de daarbij behorende taken en activiteiten (de grote maar ook de kleinere). Wij proberen een grotere groep mensen te activeren ook diegenen die wellicht tot nu toe minder betrokken waren.
 • Je begeleidt en stimuleert de kringleiders in hun taak. Dit kan in de vorm van 1 op 1 coaching, meedenken over concrete stappen iets anders te proberen, ervaringen van andere kringen te delen of andere manieren van toerusting te zoeken.
 • Het doorvertalen van al dan niet door de predikant aangereikte thema’s naar kinder-, jeugdwerk en de kringen. Voor de kringen zorg je dat uitwerking gereed wordt gemaakt.
 • Je ondersteunt het onderwijs aan jongeren (catechese). Samen met de voorganger en catechisatieleiders, denk je na over het materiaal en andere praktische aspecten van de catechisatie.
 • Je denkt mee met de kerkenraad hoe we de gemeente verder kunnen opbouwen vanuit bestaande of nieuwe activiteiten. Praktisch gezien kan dit bijvoorbeeld betekenen dat je cursussen, thema-avonden en andere activiteiten initiëren en ondersteunt (niet noodzakelijkerwijs allemaal zelf organiseert).

Wie zoeken wij?

Gezien de vooral praktische invulling van deze rol, selecteren wij niet specifiek op een bepaald opleidingsniveau (tot pastoraal werker). We zoeken vooral iemand die proactief en praktisch is ingesteld met een hart voor God, Zijn evangelie en Zijn gemeente.

Wij zoeken iemand die:

 • Makkelijk contacten kan leggen en helder communiceert;
 • Anderen kan motiveren, activeren en stimuleren;
 • Overzicht kan houden over planning en meerdere activiteiten tegelijk;
 • Zelfstandig kan werken;
 • Actief meedraait in de kerkelijke gemeente.

Wat bieden wij?

 • Een veelzijdige organisatorische functie voor 8-16 uur per week, in eerste instantie voor de duur van 1 jaar met de intentie voor in ieder geval drie jaar; Werktijden zouden eventueel uitgebreid kunnen worden met vacatures van omliggende kerken in Groot Den Haag.
 • Een enthousiaste gemeente met betrokken vrijwilligers en ambtsdragers;
 • Flexibele werktijden;
 • Hybride werken, deels vanuit huis en deels waar het werk jouw aanwezigheid vraag;
 • Afhankelijk van kennis en ervaring een salarisindicatie van € 2.600 – € 3.500 bruto maandsalaris (op basis van 36 uur).

Reacties

Ben je enthousiast geworden over deze functie en wil je reageren, stuur dan jouw brief en cv naar vacature@ichthuskerkdenhaag.nl. De vacature blijft openstaan totdat een geschikte kandidaat
is gevonden.

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met Joost van Lindenberg of Rolf Schuurman door te mailen
naar vacature@ichthuskerkdenhaag.nl.