Ook bij Ichthuskerk wensboom vol licht

Gepubliceerd door Maarten op

In de donkere decembermaand op Scheveningen het licht van kerst verspreiden, dat is het doel van de actie ‘Wensboom vol licht’. Hiervoor werken de  Antonius Abt, de Evangelie Gemeente Morgenstond,de Prinses Julianakerk en de Ichthuskerk samen. Bij elk van deze kerken zal er een grote verlichte kerstboom staan. Alle bewoners van Scheveningen ontvangen een pakketje, met daarin een kerstwens, een kaarsje, een kleurplaat en een papier met lint waarop men een wens kan schrijven. Die wensen kan men dan in de mooi verlichte boom komen hangen. Kinderen kunnen de kleurplaat inleveren en zo meedoen aan een kleurwedstrijd.
Vanaf vrijdag 18 tot en met donderdag 24 december tussen 17.00 en 20.00 uur (en op woensdag vanaf 15.00 uur) klinkt er muziek op het kerkplein van de Ichthuskerk, staan er vuurkorven te branden en is er de gelegenheid om de wensen in de boom te komen hangen of om de ingeleverde wensen te bekijken. Iedereen die komt wordt welkom geheten en krijgt ook een kerstcadeautje mee naar huis. Zie voor meer informatie ook de website van de actie: wensboomvollicht.nl We zoeken nog vrijwilligers om de actie goed te laten verlopen. Op zondag 13 december gaan we vanaf 16.00 uur duizend pakketjes uitdelen in de wijk rond de kerk: aanbellen, het pakketje afgeven en goede kerstdagen wensen. Verder hebben we van 18 tot en met 24 december mensen nodig, die bij de boom staan, de mensen welkom heten en alles in goede banen leiden. Wil je komen helpen, geef je dan even op bij ds. Jasper Klapwijk, jasklap@gmail.com, 06-18850050.