Jeugddienst

Gepubliceerd door H op

Een gezamenlijke dienst in de Ichthuskerk voor en door jongeren van een aantal Haagse kerken (Morgensterkerk, Franse Kerk, Ichthusker, Jeruzalemkerk, Moriakerk, Leeuwendaalkerk). Deze dienst zal gaan over de vraag hoe God al dat lijden in deze wereld kan toelaten.

Na de dienst is er gelegenheid om gezellig samen nog wat te drinken. Overigens is in deze dienst iedereen welkom, ook zij die niet meer zo heel jeugdig zijn.

NB deze dienst start een uur vroeger dan de gebruikelijker tijd!

Categorieën: Activiteiten