Aanpassing kerkdiensten en andere activiteiten in verband met de strenge lockdown

Gepubliceerd door Job op

Na de televisietoespraak van premier Rutte afgelopen maandag (14 december ) heeft de 1,5 meter commissie de kerkenraad geadviseerd over de extra te nemen maatregelen. De commissie heeft een afgewogen advies gegeven. Wij danken de commissie voor de tijd en het vele werk dat zij hieraan opnieuw heeft besteed! De kerkenraad heeft het volgende besloten voor de periode tot en met 19 januari 2021:

  1. Met ingang van komende zondag 20 december worden de kerkdiensten vanuit ons gebouw gehouden en uitgezonden zónder bezoekers. Aanwezig bij de dienst zijn alleen de voorganger, de leden van de band/organist en de personen die voor de techniek zorgen, eventueel aangevuld met iemand die het kindermoment verzorgd en iemand die het Bijbelgedeelte leest. Mocht u voor komende zondag al als bezoeker gereserveerd hebben via de website dan komt deze reservering te vervallen.
  2. Er zijn gesprekken gaande om samen met andere kerken weer een online videodienst op te nemen en uit te zenden, zoals voor de zomer gebeurde. Als deze plannen doorgaan dan ontvangt u daarover snel meer informatie.
  3. Op Eerste Kerstdag zal het kinderkerstfeest wel live in de kerkzaal gevierd worden door de kinderen. Per gezin van de genodigde kinderen mag hier één ouder als begeleiding bij aanwezig zijn. De kerkenraad vindt het belangrijk dat juist in deze tijd de kinderen met elkaar het kerstfeest kunnen beleven. Na deze viering gaan de ouders en kinderen weer naar huis en wordt de kerkdienst voortgezet zoals hiervoor beschreven. De kerstfeestcommissie zal de ouders verder over deze viering informeren.
  4. In overleg met de organisatie zal bekeken worden of de catechisaties en de jeugdavonden door zullen gaan.
  5. De activiteit van de ‘wensboom vol licht’ gaat ook door. De organisatie heeft daarvoor al passende maatregelen genomen.
  6. In overleg met de huurders van het kerkgebouw wordt bekeken of hun activiteiten door kunnen gaan. In principe is dit mogelijk als aan alle maatregelen en eisen van de overheid wordt voldaan.

Het zijn moeilijke tijden waarin wij de Kerst moeten vieren en het zijn lastige afwegingen die wij moeten maken. Over de genomen besluiten heeft de kerkenraad goed doorgesproken. Als u over de afwegingen die gemaakt zijn vragen hebt dan kunt u ons daar uiteraard over benaderen. Kerst is het feest van het Licht. Het Licht zal blijven schijnen en in vertrouwen op Hem zal er in 2021 ook weer een einde komen aan de duistere periode waarin wij nu leven. Wat zal het heerlijk zijn om elkaar weer op zondagmorgen te kunnen ontmoeten!

Namens de kerkenraad,

Jasper Klapwijk, Remmelt de Koning en Hans Storm

Categorieën: Nieuws