Informatieavonden Man-Vrouw ambt

Gepubliceerd door H op

Op donderdag 13 en 27 september zijn er in de Ichthuskerk twee avonden over het thema ‘Man-Vrouw-Ambt’.

In de Ichthuskerk is het ambt van diakenen inmiddels opengesteld voor vrouwen. De Bijbelse basis daarvoor is glashelder. Dat geldt niet voor de openstelling van de ambten van ouderling en predikant. Hierover wordt verschillend gedacht. Tijdens een eerdere ronde van besprekingen waren er veel mensen die aangaven het moeilijk te vinden hun standpunt Bijbels te onderbouwen. Daarom worden er nog twee avonden aan het thema gewijd.

Op 13 september zal ds. Jasper Klapwijk een verhaal houden waarbij hij zal uitleggen waarom men in de GKv jaren lang tegen de vrouw in het ambt was en hoe men dit Bijbels onderbouwde. Daarnaast zal hij ook uitleggen hoe de huidige synode met een beroep op de Bijbel verdedigt dat vrouwen wel tot alle ambten toegelaten kunnen worden. Tenslotte zal het ook gaan over de vraag waar die verandering vandaan komt.

De avond van 27 september zal vooral bestaan uit het verder bespreken van de verschillende standpunten.

Tussen de twee avonden door kunnen mensen leesmateriaal meekrijgen, waarbij het vooral de bedoeling is dat ieder zich verdiept in het standpunt waar hij of zij het niet mee eens is.
De avonden beginnen om 20.00 uur en ieder is van harte welkom.

Categorieën: Nieuws