De jeugdcatechese en Bijbelcursus starten weer!

Gepubliceerd door H op

Op  dinsdag 23 september start voor de 12+ jeugd in onze gemeente het catechese-seizoen. We werken dit jaar samen met de andere GKv gemeentes in den Haag. Als locatie is gekozen voor het gebouw van de GSR, Trompetstraat 5, Rijswijk. De avonden worden in de regel om de twee weken gehouden. Er zijn 4 leeftijdsgroepen die parallel draaien, zodat voor alle jongeren de avond loopt van 19.00- 20.15 uur. Eventueel starten we daarnaast nog een belijdenis-groep. Als het goed is zijn ouders en jongeren inmiddels op de hoogte van de groepsindeling.

Parallel aan de jeugdlessen geeft ds. jasper Klapwijk de cursus ‘Basics van de Bijbel (2)’. (Dus waarom niet gelijktijdig met je kind naar Bijbelles?) In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde: Wat is ‘christelijk leven’; Hoe hou je contact met God; Wat is kerk-zijn; Wat zegt de Bijbel over eindtijd, wederkomst, eeuwige bestemming). Ook gasten in onze gemeente zijn van harte welkom.

Wil je meedraaien geef je dan van tevoren even op:  j.klapwijk@filternet.nl of 070-2000130

Categorieën: Cursussen