Kerkdienst Eerste Kerstdag

Gepubliceerd door Job op


Aanmelden kerkdienst

De kerkdienst op Eerste Kerstdag bestaat uit een programma speciaal voor de kinderen. Daarom is het niet mogelijk om op deze pagina aan te melden voor de dienst. Kinderen in de leeftijd 4-12 jaar (en maximaal één ouder) worden persoonlijk uitgenodigd om zich aan te melden. Alle andere leden en gasten zijn van harte uitgenodigd om de dienst via internet mee te maken!

Check regio-indeling

Check regio-indeling

Kerkdienst Eerste Kerstdag, 25 december, 10:00 uur
(Aanmelden voor andere kerkdienst)

  • Voorganger: Jasper Klapwijk.
  • Mensen die een specifieke rol hebben in de dienst tellen niet mee voor het maximum van 30 personen, en moeten zich aanmelden via een speciale aanmeldpagina. Het gaat om de volgende personen: voorganger, ouderling van dienst, bijbellezer, zangers en muzikanten, geluids- en beamtechnici, koster en 1,5,-coördinator, degene die het kindermoment verzorgt, een lid van het pastoraal team t.b.v. gebedsmoment, en diakenen in geval van avondmaal.
    (Link: aanmelden mensen met een taak)

 

(Aantal plaatsen nog beschikbaar: 0 / 1)

Helaas zijn alle plekken reeds vergeven. We nodigen je uit om de dienst mee te vieren via de videostream!