Kerkdienst 13 december

Gepubliceerd door Job op


Aanmelden kerkdienst

Op deze pagina kunt u zich aanmelden voor de volgende kerkdienst:

Check regio-indeling

Check regio-indeling

Kerkdienst 13 december, 10:00 uur
(Aanmelden voor andere kerkdienst)

  • Voorganger: Jasper Klapwijk. Tijdens deze dienst is er geen kinderkring en crèche
  • Openbare geloofsbelijdenis van Samuel
  • Regio’s Noord en Midden kunnen zich vanaf nu aanmelden. Ook gasten kunnen zich direct aanmelden. Vanaf vrijdag 16:00 uur kunnen ook de andere regio’s zich aanmelden (mits er nog vrije plaatsen zijn).
  • Alle mogelijkheden tot aanmelden sluiten (verdwijnen automatisch) om zaterdag 16:00 uur, of eerder als het maximum van 30 personen is bereikt
  • Kinderen onder de 13 jaar tellen niet mee voor het maximum van 30 en hoeven dus niet te worden aangemeld.
  • Mensen die een specifieke rol hebben in de dienst tellen niet mee voor het maximum van 30 personen, en moeten zich aanmelden via een speciale aanmeldpagina. Het gaat om de volgende personen: voorganger, ouderling van dienst, bijbellezer, zangers en muzikanten, geluids- en beamtechnici, koster en 1,5,-coördinator, degene die het kindermoment verzorgt, een lid van het pastoraal team t.b.v. gebedsmoment, en diakenen in geval van avondmaal.
    (Link: aanmelden mensen met een taak)

Geef hieronder aan in welke regio u woont, en met hoeveel personen u naar de kerk komt. 

Bij ‘Opmerkingen’ kunt u het aangeven als u speciale behoeftes heeft (bijvoorbeeld vooraan zitten vanwege verminderd zicht, of zitplaats in het vak waar ringleiding aanwezig is). Dan wordt er een specifieke plaats voor u gereserveerd (u kunt hier vervolgens naar vragen als u arriveert bij de kerk).

(Aantal plaatsen nog beschikbaar: 0 / 30)

Helaas zijn alle plekken reeds vergeven. We nodigen je uit om de dienst mee te vieren via de videostream!