In 10 stappen door het Oude Testament

Gepubliceerd door H op

Banner 10dstappenoTDe cursus ‘In 10 stappen door het Oude Testament’ is een cursus voor iedereen die de bijbel beter wil leren kennen, en ondersteuning zoekt bij het bijbellezen.

In 10 lessen lopen we door het hele Oude Testament heen. Het is natuurlijk onmogelijk in 10 lessen het hele Oude Testament diepgaand te bestuderen. Het accent zal liggen op de hoofdlijnen, maar zo nu en dan wordt een gedeelte als voorbeeld wat uitgebreider behandeld.

Bij de cursus hoort een bijbelleesrooster. Zodat elke cursist zich inleest in de te behandelen stof.

Inhoud van de cursus:

 1. Inleiding, de schepping
  de lijn van de bijbel
  de bijbelboeken
  de schepping
 2. Genesis 3-11
  zondeval
  zondvloed
  toren van Babel
 3. Genesis 12-50
  Abraham
  Isaäk
  Jacob
  de geschiedenis van Jozef
 4. Exodus – Deuteronomium
  Mozes, uittocht uit Egypte
  wetgeving bij Horeb
  tocht door de woestijn
  het heiligdom.
 5. Jozua – 2 Samuël
  de verovering van Kanaän
  de periode van de rechters
  Ruth, Samuël
  David, de grote koning
 6. Koningen en Kronieken
  Salomo
  de tweedeling van het rijk
  Elia en Elisa
  de verschillende koningen
  ballingschap
 7. Ezra – Ester
  het volk in ballingschap
  Daniel, Ester,
  terugkeer uit ballingschap
  Ezra, Nehemia
 8. De profeten (1)
  wat is profetie
  de profeten voor de ballingschap
 9. De profeten (2)
  profetische lijnen
  de profeten in en na de ballingschap
  de periode tussen OT en NT

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Jasper Klapwijk
tel. 070-2000130
j.klapwijk@filternet.nl

Categorieën: Cursussen