Het Nieuwe Testament

Gepubliceerd door H op

Vanaf dinsdag 13 januari geeft onze predikant, Jasper Klapwijk, een 9-delige cursus over het Nieuwe Testament. De cursus is gratis, maar u heeft wel een cursusboek nodig dat 12 euro kost. U kunt zich opgeven via j.klapwijk@filternet.nl

 

Gegevens:

 • 9 lessen
 • gegeven op de volgende dinsdagavonden:
  13 en 27 januari
  10 en 17 februari
  10 en 24 maart
  7, 21 en 28 aptil
 • 19.00 – 20.15 uur
 • plaats:
  GSR-Rijswijk, Trompetstraat 5,  Rijswijk
 • docent: ds. Jasper Klapwijk
 • kosten:  € 12.— voor het cursusboek

 

Inhoud van de cursus:

 1. Inleiding
  de lijn van de bijbel
  de verhouding OT-NT
  inl. evangeliën
 2. Matteüs en Marcus
  Elk evangelie heeft zijn eigen invalshoek. Wat is de eigen aard van deze evangeliën, wat de hoofdlijn?
 3. Lucas en Johannes
  Ook hier weer dezelfde vragen als in de vorige les. M.n. Johannes is heel anders dan de andere 3 evangeliën.
 4. Handelingen
  Handelingen is het tweede boek van Lucas. We volgen de triomftocht van het evangelie van Jeruzalem naar Rome.
 5. Brieven van Paulus
  Waar en wanneer werden deze brieven geschreven; wat zijn de belangrijkste thema’s?
 6. Romeinen
  We lezen en bespreken de hele brief van Paulus aan de christenen in Rome.
 7. Overige brieven
  Kort overzicht; welke thema’s komen aan de orde; een paar voorbeelden.
 8. Openbaring (1)
  Een moeilijk te begrijpen boek. In deze les komen de principes voor de uitleg aan de orde, en een eerste overzicht.
 9. Openbaring (2); slot

vervolg van les 8.
afronding en evaluatie.

Categorieën: Cursussen