Missie en visie

Sinds de kaderdag in oktober 2016 zijn we in de Ichthuskerk bezig geweest met het nadenken over een nieuwe formulering van de missie en visie van onze gemeente en hebben we vijf aandachtsvelden vastgesteld voor de komende jaren. Dat proces van gemeentebreed samen nadenken en samen bidden over wat het betekent gemeente te zijn en hoe we dat willen vormgeven is minstens zo belangrijk als het einddocument. Toch is het ook leerzaam het einddocument goed te lezen. Missie en visie Ichthuskerk kun je hier downloaden.