Bijbelcursussen

Dominee Jasper Klapwijk heeft een cursus ontwikkeld om mensen te helpen met Bijbellezen. Doel van de cursus is om te laten zien dat de Bijbel één duidelijke verhaallijn heeft: van schepping naar herschepping, waarbij Jezus van het begin tot het eind centraal staat. Met deze rode draad in het achterhoofd zijn de afzonderlijke verhalen en profetieën beter te plaatsen en komt hun betekenis voor de gelovige vandaag helder naar voren.

Het gaat om de cursus “Het goede nieuws van het Oude Testament” (10 lessen).
Van de cursus is het cursusboek onder diezelfde titel uitgebracht bij uitgeverij Buijten & Schipperheijn. De cursus is inmiddels al vele malen gegeven en door meer dan 1000 mensen gevolgd.

Klik op de banner voor meer informatie over de cursus, video’s bij de lessen en het downloaden van de bijbehorende powerpoints.

Banner 10dstappenoT3