Wat geloven we?

We geloven wat de bijbel ons vertelt over God en deze wereld. In alle christelijke kerken wordt al sinds de tweede eeuw na Christus dezelfde samenvatting daarvan gebruikt: de Apostolische Geloofsbelijdenis. Het is opgeschreven als een persoonlijke belijdenis en de tekst luidt als volgt:

 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
 2. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
 3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
 4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
 5. op de derde dag opgestaan uit de doden;
 6. opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
 7. vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
 8. Ik geloof in de Heilige Geest.
 9. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
 10. vergeving van de zonden;
 11. opstanding van het vlees;
 12. en een eeuwig leven.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met onze predikant of bekijk ons cursus-aanbod.