Vespers in maart 2018

Op 30 maart vieren we Goede Vrijdag, en de zondag daarop Pasen. In de aanloop naar dit hoogtepunt van het kerkelijk jaar organiseert de Ichthuskerk op de vier zondagavonden in maart Vespers: korte kerkdiensten, waarbij het accent valt op Bijbellezing, samenzang, meditatie en stilte. De muzikale begeleiding is akoestisch zonder versterking. De Vespers zijn bedoeld om de aandacht te bepalen bij de weg van het lijden die Jezus voor ons ging.

Iedereen van harte welkom: zondag 4 t/m 25 maart, 20:00- 20:40 uur, Ichthuskerk, in de kerkzaal.