Vespers in maart 2018

Vespers in maart 2018

Op 30 maart vieren we Goede Vrijdag, en de zondag daarop Pasen. In de aanloop naar dit hoogtepunt van het kerkelijk jaar organiseert de Ichthuskerk op de vier zondagavonden in maart Vespers: korte kerkdiensten, waarbij het accent valt op Bijbellezing,…

Jaarplan 2018

Jaarplan 2018

In 2017 stelden we in de Ichthuskerk een nieuwe missie en visie vast. Daarbij werden ook 5 speerpunten geformuleerd voor de komende jaren. Na overleg met de Taakgroepen heeft de kerkenraad eind vorig jaar op basis van die speerpunten het…

Deel je rijkdom met je buren!

Deel je rijkdom met je buren!

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Jij kan hier eenvoudig je steentje (lees: potje, blikje) aan bijdragen! Op zondag 12 november wordt je…