Nieuwsbrief 10 ‘Den Haag in Beweging’

De 10e nieuwsbrief van ‘Den Haag in Beweging voor Jezus Christus’ (DHiB) is uit.

Als Ichthuskerk zijn we partnerkerk van DHiB, een beweging die zich inzet voor het stimuleren van missionair werk en met name het starten van nieuwe geloofsgemeenschappen. Daarom wordt er gewerkt aan verbinding en samenwerking tussen de kerken, pioniersplekken en nieuwe geloofsgemeenschappen. Ons missionaire project HECHT (zie: leveninlvyp.wordpress.com/ ) is mede door het werk van DHiB tot stand gekomen.

Nieuwe ontwikkelingen binnen DHiB zijn het zoeken naar contact met immigrantenkerken en het starten van ‘’ Learning & Blessing’. Meer weten? Lees de Nieuwsbrief.