Muziek in Corona-tijd

Daar juicht een toon
(opgenomen door een gelegenheidskoor van gemeenteleden van de Ichthuskerk Den Haag, Morgensterkerk Rijswijk, Franse Kerk Voorburg en Ichthuskerk Bodegraven; voor de kerkdienst van Pasen 2021)

De Here zegent jou (Opwekking kids 185)
(opgenomen door een gelegenheidskoor van kinderen uit de Ichthuskerk Den Haag, Morgensterkerk Rijswijk, Franse Kerk Voorburg en Ichthuskerk Bodegraven; uitgezonden in de videokerkdienst van 28 juni 2020)

Opwekking 553 Laat het feest zijn in de huizen
(uitgevoerd door de Ichthusband, uitgezonden in de videokerkdienst van 21 juni 2020)

Opwekking 832 Jezus overwinnaar
(uitgevoerd door de Ichthusband, opgenomen in de Ichthuskerk)

Taizé – Tui amoris ignem
(uitgevoerd door een gelegenheidskoor van gemeenteleden van de Ichthuskerk Den Haag, Morgensterkerk Rijswijk, Franse Kerk Voorburg en Ichthuskerk Bodegraven, voor de videokerkdienst met Pinksteren 2020)

Sela – Thuis
(uitgevoerd door de Ichthusband, voor de videokerkdienst met Pinksteren 2020)

Omhoog! (liedje bij Hemelvaart)
(geschreven en uitgevoerd door Erica Geelhoed-Terpstra)

Ga met God en Hij zal met je zijn
(uitgevoerd door een gelegenheidskoor van gemeenteleden, voor de videokerkdienst van zondag 3 mei 2020)

Taizé – Wacht op de Heer
(uitgevoerd door de Ichthusband en een gelegenheidskoor van gemeenteleden, voor de videokerkdienst met Goede Vrijdag 2020)