Jaarplan 2020

In 2017 stelden we in de Ichthuskerk een nieuwe missie en visie vast. Inmiddels heeft de kerkenraad vanuit deze missie en visie het derde jaarplan vastgesteld, namelijk het jaarplan voor 2020.

Eind 2019 bespraken alle kernteams hoe het jaar was verlopen en welke plannen ze hebben voor 2020. Op basis van die informatie heeft de kerkenraad het jaarplan 2020 en de daarbij horende begroting vastgesteld. Het voordeel van deze werkwijze is dat de verschillende kernteams (Kernteam Kerkdiensten, Kernteam Missionair, Kernteam Kind & Jeugd, Pastorale team, Commissie van Beheer, Diaconie) nauw betrokken zijn bij de vorming van de plannen voor 2020. Nu krijgen zij na vaststelling van het jaarplan alle ruimte om die plannen zelfstandig uit te voeren.
Je kunt het Jaarplan 2020 nu hier lezen.  Fijn als je meedenkt, meedoet en meebidt.