Jaarplan 2019

In 2017 stelden we in de Ichthuskerk een nieuwe missie en visie vast. Eind 2017 werd ook het jaarplan voor 2018 vastgesteld. We formuleerden daarbij drie speerpunten waar we in dat jaar aan wilden gaan werken. Eind 2018 bespraken alle kernteams hoe het jaar was verlopen en welke plannen ze hebben voor 2019. Op basis van die informatie heeft de kerkenraad het jaarplan 2019 vastgesteld. Je kunt het Jaarplan 2019 nu hier lezen.  Fijn als je meedenkt, meedoet en meebidt.