Jaarplan 2018

In 2017 stelden we in de Ichthuskerk een nieuwe missie en visie vast. Daarbij werden ook 5 speerpunten geformuleerd voor de komende jaren. Na overleg met de Taakgroepen heeft de kerkenraad eind vorig jaar op basis van die speerpunten het jaarplan voor 2018 vastgesteld. Wil je weten waar we als Ichthuskerk voor gaan, en wat de plannen zijn voor dit jaar, dan kun je dat lezen in dit Jaarplan 2018. Fijn als je meedenkt, meedoet en meebidt.