Bijbelcursussen

Dominee Jasper Klapwijk heeft twee cursussen ontwikkeld om mensen te helpen met Bijbellezen. Doel van de cursus is om te laten zien dat de Bijbel één duidelijke verhaallijn heeft: van schepping naar herschepping, waarbij Jezus van het begin tot het eind centraal staat. Met deze rode draad in het achterhoofd zijn de afzonderlijke verhalen en profetieën beter te plaatsen en komt hun betekenis voor de gelovige vandaag helder naar voren.

Het gaat om de volgende cursussen:
– Het goede nieuws van het Oude Testament (10 lessen)
– Beter nieuws uit het Nieuwe Testament (9 lessen)
Van beide cursussen is het cursusboek onder diezelfde titel uitgebracht bij uitgeverij Buijten & Schipperheijn. De cursussen zijn inmiddels al vele malen gegeven en door meer dan 1000 mensen gevolgd.

Klik op de banners voor meer informatie over de cursussen, video’s bij de lessen en het downloaden van de bijbehorende powerpoints.

 

banner-cursus-nieuw-testament

Banner 10dstappenoT3