Kerkdienst 1 november


Aanmelden kerkdienst

Op deze pagina kunt u zich aanmelden voor de volgende kerkdienst:

Check regio-indeling

Check regio-indeling

Kerkdienst 1 november, 10:00 uur
(Aanmelden voor andere kerkdienst)

  • Voorganger: Jasper Klapwijk. Tijdens deze dienst is er geen crèche en kinderkring
  • Regio’s Noord en Midden kunnen zich vanaf nu aanmelden. Ook gasten kunnen zich direct aanmelden. Vanaf vrijdag 16:00 uur kunnen ook de andere regio’s zich aanmelden (mits er nog vrije plaatsen zijn).
  • Alle mogelijkheden tot aanmelden sluiten (verdwijnen automatisch) om zaterdag 16:00 uur, of eerder als het maximum van 30 personen is bereikt
  • Kinderen onder de 13 jaar tellen niet mee voor het maximum van 30 en hoeven dus niet te worden aangemeld.
  • Mensen die een specifieke rol hebben in de dienst tellen niet mee voor het maximum van 30 personen, en moeten zich aanmelden via een speciale aanmeldpagina. Het gaat om de volgende personen: voorganger, ouderling van dienst, bijbellezer, zangers en muzikanten, geluids- en beamtechnici, koster en 1,5,-coördinator, degene die het kindermoment verzorgt, een lid van het pastoraal team t.b.v. gebedsmoment, en diakenen in geval van avondmaal.
    (Link: aanmelden mensen met een taak)

Geef hieronder aan in welke regio u woont, en met hoeveel personen u naar de kerk komt. 

Bij ‘Opmerkingen’ kunt u het aangeven als u speciale behoeftes heeft (bijvoorbeeld vooraan zitten vanwege verminderd zicht, of zitplaats in het vak waar ringleiding aanwezig is). Dan wordt er een specifieke plaats voor u gereserveerd (u kunt hier vervolgens naar vragen als u arriveert bij de kerk).

(Aantal plaatsen nog beschikbaar: 30 / 30)
Soort ticket Plaatsen
Ik ben te gast in de Ichthuskerk
Ik ben lid van regio Noord of Midden


Let op: mensen met een taak in de dienst (zie toelichting hieronder) melden zich aan via deze link.
Heb je problemen met aanmelden? Kijk hier wat je kunt doen.

Uitleg

Elders op deze site kunt u lezen over de aanpassingen die worden gedaan in en om de kerkdienst i.v.m. het Corona-virus. Een van die aanpassingen is dat het nodig is om u aan te melden voordat u een kerkdienst bezoekt.

Regiovoorrang

Per kerkdienst hebben twee regio’s voorrang. Zij kunnen zich aanmelden vanaf twee weken vooraf. Dit geldt ook voor gasten. Op vrijdag 16:00 uur gaat de inschrijving ook open voor leden uit andere regio’s (mits er nog vrije plaatsen zijn). (Lees hier meer over de regiovoorrang.)

De aanmelding sluit op zaterdag om 16:00 uur (of eerder wanneer alle 30 plaatsen bezet zijn). Vanaf dat moment verdwijnen automatisch alle mogelijkheden tot aanmelding. Mocht u niet in de kerk aanwezig kunnen zijn, nodigen we u van harte uit om de kerkdienst mee te vieren via de live-uitzending (video en audio) op internet.

Wie hoeven zich niet aan te melden?

Kinderen onder de 13 jaar tellen niet mee voor het maximum van 30 personen, en hoeven dus niet te worden aangemeld.

Mensen die een specifieke rol hebben in de dienst tellen eveneens niet mee voor het maximum van 30 mensen. Om een complete registratie te hebben van alle aanwezigen is het echter wel belangrijk dat zij zich aanmelden. Hiervoor is een aparte aanmeldpagina te vinden via de volgende link: Aanmeldpagina mensen met een taak.

Het gaat om de volgende taken: voorganger, ouderling van dienst, bijbellezer, zangers en muzikanten, geluids- en beamtechnici, koster en 1,5,-coördinator, degene die het kindermoment verzorgt, en een lid van het pastoraal t.b.v. gebedsmoment, en diakenen in geval van avondmaal.

Na uw aanmelding

Na aanmelding ontvangt u direct een bevestiging per e-mail, en is uw plaats in de kerkdienst gereserveerd. In deze e-mail vindt u tevens meer uitleg over de maatregelen die rond de diensten worden genomen vanwege het Corona-virus (1,5 meter afstand, hygiëne, etc.). We houden ons hierbij aan de richtlijnen van het RIVM. Lees de instructies goed voordat u naar de kerk vertrekt.

Als u vragen heeft, of graag hulp wilt bij het aanmelden, kunt u contact opnemen met de voorzitter van de 1,5 meter-commissie. Dat is Deborah Stam-Lassche en zij is te bereiken via 06-15386108 en aanmelden@ichthuskerkdenhaag.nl. We hopen u snel te ontmoeten in de Ichthuskerk!

Powered by Events Manager